Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-30

Investeringskalkyl och inventering av belysningsarmatur för park- och gatubelysning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Tekniska Förvaltningen Trollhättans Stad
Tekniska förvaltningen i Trollhättans stad ansvarar bl.a. för gata, vatten- och avlopp, renhållning, och sotning.

Uppgift:
Tekniska Förvaltningen i Trollhättans stad siktar på att minska delar av sin energiförbrukning genom att investera i nya tekniker och system för park- och gatubelysning. Flera olika tekniker och typer av system kan vara aktuella och det finns ett läge för att upphandla ny teknik.
Den aktuella uppgiften innebär att göra en omvärldsanalys och inventering av olika slags belysningsarmaturer (t.ex. högtrycksnatrium, led, led med solceller, dimring osv.) och styrsystem.
Utifrån de mest sannolika alternativen göra investeringskalkyler och utvärderingar som kan utgöra underlag för höstens budget, samt vara vägledande inför kommande upphandlingar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.