Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-08-15

Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regeringen beslutade i december 2004 att 25 000 000 kronor per år under perioden 2005 – 2007 skall utgå till kommunerna för fortsatt utveckling av stödformer för anhöriga. För att förstärka och förbättra anhörigstödet har regeringen i februari 2007 beslutat om ytterligare 114 250 000 kronor. Av dessa medel skall 20 000 000 kronor årligen användas för försöksverksamhet med nya och fördjupade former för samverkan med frivilliga och ideella krafter i enlighet med direktiven i regeringsbeslut december 2005.

Av dessa medel har Länsstyrelsen beviljat stadsdelarna Tynnered och Frölunda stimulansbidrag med 430 000 kronor.
I januari 2007 påbörjades anhörigarbetet med syfte att utveckla och fördjupa verksamheten i samverkan med olika aktörer.
Arbetet hittills har mottagits väl. I samband med den nuvarande insatsen har en referensgrupp bildats med representanter från olika verksamheter inom stadsdelarna och regionen, frivillig organisationer m fl.


Vem är mottagaren/användningsområden:
Länsstyrelsen i först hand. De har gett finansiering till utveckling i samverkan. Länsstyrelsen beviljat stadsdelarna Tynnered och Frölunda stimulansbidrag med 430 000 kronor.

I januari 2007 påbörjades anhörigarbetet med syfte att utveckla och fördjupa verksamheten i samverkan med olika aktörer.
Arbetet hittills har mottagits väl. I samband med den nuvarande insatsen har en referensgrupp bildats med representanter från olika verksamheter inom stadsdelarna och regionen, frivillig organisationer.
Vem är mottagaren/användningsområden:
Länsstyrelsen i första hand.De har gett finansiering till utveckling i samverkan.
Redovisning till nämnden, hälso- och sjukvården, för oss själva och se vad vi lyckats med och vad vi kan bli bättre på i stadsdelarna som helhet, marknadsföringsmaterial, anhöriga blir genom detta sedda, visa på att detta är viktigt.

Vad vill vi ha svar på och från vem:
Samverkanspartners = huvudsaklig målgrupp för denna utvärdering (kommunen dvs. biståndshandläggarna, sjukvården, kuratorer, personal från boenden mm)
Frågeställningar:
Vad bör vi göra/gör vi det- gör vi rätt saker/och vad ska vi fortsättningsvis gå vidare med i vår samverkan och i våra respektive yrkesroller?
Har samverkanssatsningen gett resultat? Vilket i så fall?
Vad har utbildningen gett våra samverkanspartners?
Hur vill de gå vidare gällande samverkan med oss och varandra – förslag?
Vilket stöd behöver de anhöriga och upplever våra samverkanspartners att de anhöriga får detta stöd?
Vilka svårigheter möter våra samverkanspartner i ambitionen att stötta anhöriga?
Hur tycker våra samverkanspartner att samarbetet med anhörigkonsulenterna fungerar?

Anhörigkonsulenterna
Svara på frågor enligt ovan

Anhöriga
Är det för tidigt att fråga dem? Dvs. har samverkanssatsningen ännu hunnit ge resultat. Vi vet inte hur frågorna till de anhöriga i detta skede skulle kunna formuleras. Möjligen kan de tillfrågas om behov och upplevelser av samverkan så att detta resultat kan ge ett underlag till fortsatta studier
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.