Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-16

Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svenska Protector är ett litet familjeföretag beläget i Norrköping. Bolaget samarbetar med ett industriföretag som heter Design force. Design force har utvecklat och patenterat ett nytt material som kallas för Reboard som är pappersbaserat, lika lätt som wellpapp men samtidigt lika hårt som en spånskiva.
Svenska Protector arbetar för att finna nya marknader för Health Care produkter i Reboard. Många organisationer, myndigeter och bolag är intresserade av en mängd olika produkter. Ett av dessa är Röda Korset som framställt önskemål om en latrin i materialet för att ha i olika krissituationer. Det är ett stort utbrett problem inom hjälporganisationerna idag med att finna tillfredställande lösningar för latriner ute på fältet. Därför önskar nu Svenska Protector i samarbete med Röda Korset ta fram en latrin byggd efter den kravspecifikation som Röda Korset fastställt. Ambitionen är att de flesta hjälporgansisatioerna skall övergå till dessa latriner.

Uppdraget består av följande delar;
1. Fastställa en kravspecifikation
2. Uteckla och designa en skiss till latrinen efter kravspecifikationen
3. Producera ett fullskaleprov av latrinen
4. Utvärdera latrinens egenskaper mot kravspecifikationen
5. Avrapportera projektet

För att genomföra arbetet kommer studenten att behöva besöka produktionsstället för Reboard i Norrköping och bekanta sig med materialet.

Vi ser gärna att du läser en ingenjörsutbildning och att du befinner dig på fördjupningsstadiet av din utbildning.

Om projektet kan realiseras i form av en framtida produktion kan möjligheter finnas för fortsatta uppdrag inom företaget.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.