Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-30

Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
NeuroNova AB är ett forskningsföretag inom bioteknik- och läkemedelssektorn. NeuroNova utvecklar terapier för sjukdomar orsakade av celldöd i det centrala nervsystemet (CNS). Företaget fokuserar på terapeutisk neurogenes, det vill säga läkemedelsinducerad nervnybildning i den vuxna hjärnan. Mål för dessa nya läkemedel är omogna celler i hjärnan, så kallade stamceller och progenitorceller.
NeuroNova avser att behandla sjukdomar inom CNS som i dagsläget inte har tillfredsställande behandlingsformer annat än symptomatisk behandling. Sådana sjukdomar är till exempel Alzheimers sjukdom, Amyotrofisk lateralskleros (ALS), Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och slaganfall.
NeuroNova grundades 1998 av professor Jonas Frisén och doktor Ann Marie Janson Lang, båda verksamma vid Karolinska Institutet i Stockholm. Företaget har nära koppling till den akademiska världen och har handlett ca 8 examensarbeten. Neuronova har lokaler vid Stadion i Stockholm och har 25 anställda de flesta disputerade.

Om examensarbetet:
Projektet går ut på att koppla ihop ett existerande Discoveryverktyg utvecklat i MySQL och Perl med en kommersiell ELN (elektronic lab notebook). Arbetet innebär arbete i både Linux och Windows. Vi arbetar med Perl i CVS-miljö, Java och MySQL.

Om dig:
Du vara intresserad av medicinsk forskning och ha goda databaskunskaper, helst MySQL och Oracle. Du bör ha erfarenhet av Apache och Perl samt ha arbetat med programmering. Vana vid HTML och Web-publisering är ett plus. Din studiebakgrund kan vara Datavetenskap, Bioinformatik eller liknande.

Din handledare på företaget blir Rikard Erlandsson.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.