Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-25

Marknadskartläggning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
JEFF Electronics AB är ett nischföretag inom energibesparing. JEFF utvecklar och tillverkar Styr- och regler system.

Ämne:
Industriell marknadsföring

Syfte
Hur kan JEFF Electronics positionera sig och bli bättre inom den marknad som JEFF Electronics avser att verkar inom.

Problemställning
JEFF Electronics är ett nischföretag inom energibesparing. JEFF är ett företag som med 30 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och säljer energibesparande styr- och reglersystem. Vår främsta marknad är inom värmepump- och kylanläggnings segmentet.
Några av våra nya produkter som skall ut på marknaden är styr- och reglersystem för kyrkor (värmer och bevarar konstskatter), ishallar (tillverkar is för banor och värmer lokaler med värmepumpar istället för kylmaskiner), webb lösningar (för att kommunicera med övergripande system), ny värmepumpstyrning för villor avsedd för export mm.

JEFF behöver hjälp med att kartlägga de olika marknaderna som företaget ämnar ge sig in på. De områden som behöver belysas är kunder, konkurrenter, marknadsposition, produkter och prisbild.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av att göra en kartläggning av marknaden se ovan.

Delar som ingår i uppdraget är:
• Marknadsanalys
• Omvärldsanalys
• Konkurrentanalys
• Marknadsplan


Tid:
Ca. 10 veckor

Kontaktperson Jan Lindberg, tel: 031-887992 alt. 0703 979751
JEFF Electronics AB
Varbergsgatan 2c
412 65 Göteborg


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.