Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-09

# Utveckling av applikationsskal i WinForms .NET #

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sogeti är ett konsultföretag som levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden. Bolaget arbetar nära lokala beslutsfattare och erbjuder sina kunder en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens på IT-området.

I Örebro har vi fokuserat på industriella behov. Vi brinner för tekniska utmaningar och har en majoritet av konsulter med matematisk kompetens samt realtid/styr- och reglerteknik. Utöver detta har vi även spetskompetens inom Microsoft-utveckling med .Net i fokus.

Idag förvaltar och nyutvecklar vi en Windows applikation för en av våra kunders räkning. Applikationen är utvecklad under ett antal år och har en blandning av tekniker i sig, däribland .NET, SQLServer, Visual C++, MFC, COM, VB6 etc.

Examensarbetet består i att lyfta en väl definierad delmängd av applikationen från Visual C++ till .NET 2.0 (C#). Arbetet kommer att innefatta mycket programmering/systemutveckling samt utredning av potentiella förbättringar.

Du bör vara en god systemutvecklare med en bra känsla för systemering och programmering och det är meriterande med erfarenheter och kunskaper inom följande områden:

.NET 2.0 (C#, Windows Forms)
C++
COM, MFC

Vi ser gärna att två personer gör detta examensarbete men utesluter inte möjligheten för en person att göra det. Det kommer att finnas goda möjligheter till anställning på Sogeti efter avslutat examensarbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.