Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring
Diploma work in the area of energy storage

Vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen för teknikvetenskaper, avdelningen för elektricitetslära och åskforskning med tillträde snarast.

Avdelningen för elektricitetslära representerar landets ledande forskningsgrupp inom förnybar elenergiomvandling och en av världens ledande grupperingar inom Ocean Energy. Forskningsaktiviteterna täcker ett flertal viktiga områden såsom vattenkraft, vindkraft, vågkraft och undervattenkraft. Till dessa tekniker för förnybar elgenerering fogar sig även området för energilager för fordonsdrift. Den nuvarande globala situationen med fossila bränslen som huvudsakligt energikälla är ohållbar varför ny teknik utvecklas.

Electric power generation and electromagnetic energy conversion are, since July 2000, a new area of education and research within the division for electricity at Uppsala University and Uppsala University School of Engineering. The basic education as well as the research in this area is focused on environmentally friendly industrial applications of Maxwell’s electromagnetic equations and of other basic physical laws in conventional and complementary electromagnetic systems for production and distribution of electric power and for energy storage systems.

Arbetet kommer att handla om modellering av hållfasthet för rotorstruktur i ett svänghjul kopplat till avdelningens forskningsprojekt. Självständigt arbete och informations inhämtning kommer att ingå. Tillämpningarna är inom fordonsområdet och elektriska drivlinor.

The diploma work will focus solid mechanics modeling of rotor structure for a flywheel in connection with the energy storage research at the department. Applications will be with vehicle propulsion and all electric drive lines.

Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot teknisk fysik eller material fysik. Teoretiska kunskaper inom hållfasthetslära och beräkningsteknik (som finita elementmetoden), stark motivation samt erfarenhet av elkraft och förnybar energi är meriterande.

We are currently looking for a candidate with Ms.Sc. degree in engineering in the area of engineering physics or material physics. Theoretical knowledge of solid mechanics and computational methods (such as finite element method), strong motivation and an interest in electric power and renewable energy adds to merits.

The diploma work will be 20 weeks and performed at the department in English and report will be written in English.Form more information contact either Ass. Prof. Hans Bernhoff, e-mail [email protected], tel. 018-4715834. or Ph: D. student Juan Santiago who will supervise the work at [email protected], 018-471 5814  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.