Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ungefär som vi människor kommunicerar med varandra på olika sätt, använder sig våra celler av olika system för att prata med varandra för att på så sätt förmedla den information som behövs för att kroppen ska fungera som en enhet. Nervcellerna i hjärnan använder olika signalsubstanser för att kommunicera med varandra och därmed förmedla sina budskap som rör allt ifrån basala funktioner som andning till högre funktioner som minne och medvetande.

Glutamat är den mest använda signalsubstansen och förekommer i hjärnans alla nätverk. Eftersom glutamat används så flitigt av hjärnan tror man att felaktig glutamatsignalering är en viktig bidragande orsak till flera neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, och mentala sjukdomar som exempelvis schizofreni och depression. Ökad grundkunskap om glutamatsignalering kan därför leda till bättre kunskap om dessa sjukdomar.

Vårt forskningsintresse är fokuserat på förståelsen av glutamatsignalering i specifika nervcellskretsar som är involverade i neurologiska sjukdomar. Vi använder knockoutmöss i vilka vi inaktiverat en gen som kallas VGLUT2. Genom att inaktivera denna gen på olika ställen i hjärnan kan vi svara på frågor om specifika nervcellskretsar. Med olika metoder studerar vi mössens beteende, fysiologi och anatomi och kan därmed koppla ihop nervcellskretsen med en specifik funktion.

De frågor vi söker svaret på rör bland annat vad som händer i hjärnan om vi tar bort VGLUT2 under fosterutveckligen. Kan de livsnödvändiga nervkretsarna bildas och fungera normalt? Vad händer när vi tar bort VGLUT2 i specifika nervkretsar? Till exempel, vad händer med minne, känslor och andra högre funktioner när vi tar bort VGLUT2 i framhjärnan? Kan glutamatsignalering vara viktigt för vårt mentala tillstånd? Hur är felaktig glutamatsignalering kopplat till schizofreni? Vi tittar även på vad som händer med våra rörelser när vi tar bort VGLUT2 i mellanhjärnan, vilket är det nätverk som slutar fungera hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Vi har resultat som tyder på att glutamatsignalering är involverad i nätverk som styr högre funktioner eftersom avsaknad av VGLUT2 i dessa nätverk exempelvis leder till påverkan på funktioner kopplade till mentala sjukdomar som schizofreni. Vi har identifierat nervcellsnätverk som är inblandat i dessa funktioner och vi fortsätter nu med forkskningen kring dessa nätverk.

Om du vill göra examensprojekt inom det beskrivna projektet är du välkommen att höra av dig till mig. Viss laboratorievana är bra att ha, liksom ett stort intresse att lära sig mer om hjärnan och dess nätverk och hur dessa är kopplade till olika funktioner och beteenden. Tekniker vi använder är t ex molekylärbiologi (PCR), histologi (snittning av vävnad och analys av genuttryck via in situ hybridisering och immunohistokemi), och beteendeanalyser på möss.

Kontaktinformation:

Åsa Mackenzie
Inst. Neurovetenskap
Enheten Genetisk Utveckligsbiologi
Biomedicinskt Centrum BOX 587
751 23 Uppsala

[email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.