Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-14

Energieffektivisering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fastighetsavdelningen vid Göteborgs Universitet svarar för att universitetet har en effektiv lokalanvändning med ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö. Inom avdelningen finns fackkunskap om arbetsmiljö, strålskydd, säkerhet, byggprojekt och upphandling. Avdelningen företräder universitetet vid planering av ny- till- och ombyggnader och har kontakter med fastighetsägare och byggherrar. Inom ramen för fastställd budget fattas beslut om bygg¬projekt inom universitetets lokaler och uthyrning i andra hand. Upphandlingsverksamheten skall bidra till att minska kostnaderna för inköp genom att utnyttja de fördelar som Göteborgs universitet har genom att stora volymer upphandlas.

Uppgiften betår av att utföra energikartläggningar i universitetets lokaler och komma med förslag på hur energiförbrukningen kan minskas. På universitetet finns ett mycket stort antal lokaler och avgränsningen av projektet görs upp tillsammans med studenten.

Kunskap i energisystem är önskvärt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.