Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

UML-mönster för FPGA-utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För varje generation av FPGA-kretsar ökar mängden tillgänglig logik, vilket medför att allt större konstruktioner kan realiseras. Trots de större konstruktionerna kvarstår kraven på korta utvecklings¬tider vilket leder till ökade krav på projektens och utvecklarnas effektivitet. Genom att använda mönster kan man på ett effektivt och strukturerat sätt hantera den erfarenhet som den enskilde ingenjören har.
UML är ett modelleringsspråk för alla typer av system. Det är sedan länge en de facto-standard för programvaruutveckling och även en ISO-standard.

Exjobbet syftar till att försöka utvärdera befintliga FPGA-lösningar med två syften. Dels skall UMLs lämplighet som modelleringsspråk för FPGA-system utvärderas och jämföras med Matlab/Simulinks modeller, dels skall möjligheten att bygga en erfarenhetsbank med återanvändbara mönster undersökas.

Vill du exjobba på ett av Sveriges vassaste konsultföretag?

Skicka din ansökan med personligt brev, CV, betyg och ev. referenser till [email protected]
Eller ring Sofia Raismaa, 013-465 58 72 eller Ingvar Karlsson, 013-465 58 38  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.