Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-21

NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Med över 150 bolag i mer än 40 länder och drygt 10 procents andel av världsmarknaden är koncernen låsbranschens största globala aktör. ASSA ABLOY finns representerat i alla stora regioner, både på mogna och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passagekontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med över 30 000 anställda och en omsättning på över 31 miljarder SEK. Som världens ledande låskoncern erbjuder ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden.

Gruppen Shared Technologies verkar centralt genom att standardisera de olika koncernbolagens elektroniska lås- och dörrplattformar. Avdelningen Software Platforms tar fram säkerhetsprogramvara och mjukvarumoduler för passerkontroll, nyckel/cylinderhantering, systemadministration, integration, konceptstudier m m.

Examensarbetet är tänkt att inkludera en del utredning och analys av NFC (Near Field Communication, en standard för säker trådlös kortdistansöverföring av data, ofta till och från mobiltelefoner) och relaterade teknologier (proximity-kort, mifare etc). Exjobbet skall också resultera i en pilotapplikation för att, med hjälp av NFC, ge behörighet till elektroniska dörrmiljöer.

Merparten av utvecklingsarbetet kommer att ske i tjänsteorienterade javamiljöer och i utvecklingsmiljöer för mobiltelefoner. Målet är att, med stöd av erfarna kollegor på ASSA ABLOY, ta fram en innovativ systemlösning som kan agera som en länk mellan befintliga passerkontrollsystem och befintliga elektroniska mifare-dörrmiljöer. Andra utvecklare på olika ASSA ABLOY-enheter kommer att, vid behov, stödja upp med modifieringar av de befintliga lösningarna.

Önskade kompetenser i prioritetsordning:
- Systemutveckling i Java
- Utveckling av applikationer i J2ME
- SOA, Web services, SOAP, XML
- Utvecklingsverktyget IntelliJ IDEA eller liknande
- Testdriven utveckling och automatiserad enhetstestning med JUnit eller annat testramverk samt integrations- och acceptanstestning
- God muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska
- Meddelandetjänster och mobilapplikationer med SMS, MMS, GPRS, 3G etc.
- Nätverk och säkerhet
- Scrum/Agile/lättrörlig utveckling
- Modellering/systemering av distribuerade systemlösningar och integrationer
- Jetty, Tomcat eller andra webb-/applikationsservrar
- Säkerhetslösningar med SSL, PKI
- Passer-, larm-, övervaknings-, boknings-, besöks- och debiteringssystem
- Hibernate, JDBC, Spring, JMS, CSS, JSP/Servlets, Ajax, JavaScript, Velocity

Som person är du dynamisk, smidig och målmedveten. Arbetsuppgifterna innebär att ta aktiv del i design och utveckling av produkter för många användare under lång tid så det är viktigt att producera strukturerad och väldokumenterad kod som är lätt att underhålla och modifiera. Du bör tycka att systemutveckling är utmanande och roligt och du bör kunna lyssna, översätta funktionskrav till teknisk implementation och även ha förmågan att vara konstruktiv i dialogen med olika personer för att ge en god service och teamkänsla.

Du läser troligen till civilingenjör, datavetenskapligt program eller motsvarande.

Ansök via e-post till [email protected] Vi behandlar ansökningar löpande och kommer att påbörja projektet fr o m omgående eller senast VT-08 enligt överenskommelse med en lämplig kandidat.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.