Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-28

Examensarbete “Magnesiumgafflar”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Växelgaffeln ingår som en komponent i växlingsmekanismen. Växlingsmekanismen har till uppgift att överföra förarens rörelse i växelspaken till att ändra växlingsläge i växellådan. Gaffeln sitter i växellådan och är den komponent som drar eller knuffar i ”muffarna” för att styra in en ny växel. Nya krav på lägre CO2 utsläpp kräver att bilarna ska bli lättare och släppa ut mindre växthusgaser och därmed är magnesium som material ett alternativ till att reducera vikten på gafflarna i växellådan.

Problem beskrivning
Den nya gaffeln i magnesium ska vara utvecklad med avseende på viktbesparing och med bibehållna funktions- och hållfasthetsegenskaper. Examensarbetet innehåller produktutveckling genom hela gaffelns designcykeln, från krav till provning och återvinning.
1. Komponentspecificering
Särskilda konstruktionsaspekter för magnesium
Materialspecifikation
Gränssnitt
Krav
2. Konstruktion
3D-modellering (Uni Graphics)
FE-modellering (Hyper Mesh)
Beräkning (Abaqus)
2D-ritning (Uni Graphics)
3. Validering
Prototypframtagning (externt)
Komponentprov (hållfasthet, nötning, styvhet i rigg)
Systemprov (funktionsprov i bil)
4. Produktions- och recycling påverkan

Profil
Detta examensarbete är lämpligt för en eller två studenter vilka läser maskin med kunskaper inom konstruktion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.