Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-06

Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FLIR Systems termografidivision utvecklar och tillverkar IR-kameror (värmekameror) för civilt bruk. IR-kameror används inom ett stort antal områden, t ex övervakning av tillverkningsprocesser, inspektion av elinstallationer och kontroll av isolering i byggnader. FLIR är världsledande på den kraftigt växande marknaden för IR-kameror och befinner sig i en stark tillväxtfas.

FLIRs kameror ger inte bara en bild av värmefördelningen i en scen utan mäter också objektens temperatur. En viktig kamerafunktion är att kunna lägga in en eller flera mätpunkter för temperatur i en kamerabild och med hjälp av dessa övervaka tempaturändringar. Det är särskilt intressant att övervaka temperaturen hos vissa speciella objekt, t ex säkringar i elektriska installationer. Exjobbet går ut på att utveckla en metod för mönsterigenkänning som automatiskt kan hitta sådana speciellt intressanta objekt i en serie av bilder. För att metoden ska bli användbar måste den ge mycket få (eller inga!) falsklarm. Detta är ett lätt om vi bara letar efter objekt som ser exakt likadana ut som vår mall. Problem uppstår när man vill kunna hantera variationer, verkliga eller skenbara, i objekten . Om vi t ex letar efter säkringar i ett proppskåp vill vi hitta alla säkringar trots att de kanske har olika temperaturprofil. Vi vill också hitta objekt som syns från en annan vinkel än vår mall och som ser större eller mindre ut pg a annat avstånd. Objekten kan också se ut att röra sig från en bild till annan, antingen på grund av att de faktiskt rör sig eller på grund av att kameran inte är stilla. Då vill vi kunna följa objekten från bild till bild.

Detta examensarbete går ut på att använda objektmodellering och lärande system för att utveckla en metod som uppfyller våra önskemål om robusthet mot skenbara och verkliga förändringar i objektet samt följning av rörliga objekt och samtidigt klarar kravet på få falsklarm.

Exjobbet består av: Litteratursökning, implementation och anpassning av lämpliga algoritmer, testning och utvärdering, och rapportskrivning.

Lämplig bakgrund: Teknisk fysik, datateknik, elektro eller liknande med kunskaper inom bildbehandling och lärande system. Exjobbet kommer att innehålla en hel del programmering (Matlab).

Startdatum: januari 2008

Kontaktperson: Torbjörn Johansson, tel 08-753 2500, [email protected].

Placering: Exjobbet ska utföras på FLIR Systems i Danderyd.

Ansökan skickas till [email protected].

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.