Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-21

Hållbar energiförsörjning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Stiftelsen Tobiasgården
Tobiasgården startades för snart 20 år sedan och drivs som en stiftelse på antroposofisk grund, med inspiration från Rudolf Steiner. Tobiasgården är idag en biodynamisk gård med skola, boende samt daglig verksamhet för ungdomar och vuxna med psykiska funktionshinder. Gården ligger nära Kareby en mil norr om Kungälv, är på 55 ha och här finns ca 20 kor, hästar får och höns. Vi odlar vall, spannmål och en del grönsaker, vi har även bl.a. storkök, ett snickeri och vävstuga.

Arbetsplatsen har med åren växt och omfattar nu ca 15 brukare, 10 skolelever och 26 medarbetare. Med tiden har även vår miljöpåverkan blivit större. Vi strävar efter att bli en del av ett hållbart kretslopp. Med era kunskaper, vår mark och arbetskraft vill vi skapa en framtidsmodell för en ekologisk hållbar utveckling inom jordbruk och vården på Tobiasgården.

Bransch: Lantbruk/särskilt boende/särskola
Ort: Kungälv/Kareby

Bakgrund:
På Tobiasgården finns ett flertal bostadshus som används i verksamheten. I ett av husen finns bergvärme installerat, medan de övriga värms upp med direktverkande el. Tobiasgården har funderat kring möjligheten att nyttja alternativa energikällor, som exempelvis vindkraft eller biogasanläggning. Frågan är vilken lösning som är mest fördelaktig ur miljömässig och ekonomisk synpunkt?

Uppgift:
Tobiasgården vill ha hjälp med att utreda alternativa och mer kretsloppsanpassade energikällor. Examensarbetet innebär att utifrån gårdens och verksamhetens förutsättningar undersöka vilken form av energiförsörjning som är lämplig och hur den skulle kunna utformas på ett hållbart sätt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.