Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-07

Utvärdering av arbetstidssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Krokoms kommun är en av Östersunds grannkommuner. Kommunen har ungefär 1350 anställda varav 180 visstidsanställda.

Vid ett av äldreomsorgens särskilda boenden arbetar personalen efter ett arbetstidssystem som innebär att man jobbar i tre dagar för att sedan vara ledig i tre dagar. Utöver det ska även ett antal extra arbetsdagar fullgöras under året. Våren 2006 utökades antalet extra arbetsdagar från 15 till 27 för heltidsanställd.

Uppdraget:
- Undersöka hur personal och arbetsledare upplever utökningen av antal extradagar utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.
- Undersökningen genomförs förslagsvis genom enkäter och intervjuer.
- För förvaltningsledningen redovisa vad man funnit.

Vi söker en student inom beteendevetenskap, gärna personalprogrammet, som ska skriva uppsats om 5-10 poäng. Du får även gärna ha erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.