Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett eller två examensarbeten rörande hydrologisk modellering

Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi.

Bakgrund
Vattenfall AB Vattenkraft har i sin produktionsplanering ett stort behov av pålitliga prognoser beträffande tillrinning i vattenmagasinen. En stor utmaning är att förutsäga hur mycket vatten som finns i fjällvärldens snötäcke och vid vilken tid detta vatten kommer att hamna i magasinen.

Examensarbetet är en del i den pågående utvecklingen av en distribuerad GIS-baserad hydrologisk modell. Syftet är att öka noggrannheten i tillrinningsprognoserna. Ett examensarbete har redan genomförts och i detta har ett antal frågeställningar som kräver fortsatt utredning dykt upp. Arbetet innebär en del programmeringsarbete. Även fältarbete kan bli aktuellt.


Förutsättningar
Omfattningen är 20 veckor och arbetet ska påbörjas under 2007 eller tidigt 2008 hos Vattenfall Research and Development i Älvkarleby.

Du bör gå en civilingenjörsutbildning. Erfarenheter av GIS, hydrologi och vattenkraft i allmänhet är meriterande.

Vid Vattenfall Research and Development genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft. Arbetena bidrar ofta till det stora förnyelsearbete som pågår vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar. Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranschen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan ska skickas senast 2007-11-16 till [email protected] och innehålla:

· CV med meritförteckning
· betyg
· personligt brev
· förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet

Kontaktperson:
Per Sundqvist,
Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby
076-827 35 35,
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.