Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde: Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen?

Examensarbete (20 p) för civilingenjörsexamen. Placeringsort blir Stockholm (Råcksta).

Examensarbetet ska identifiera möjligheter med förgasning för att öka elproduktion. Det råder stor konkurrens om traditionella bränslen. Detta leder till en ökad efterfrågan av svåreldade bränslen. Bland dessa finns biobränsle med låg asksmältpunkt eller komponenter som ger korrosionsangrepp i traditionella förbränningsanläggningar. Att bränslena är svåreldade medför att de eldas med lägre ångdata.

Problembeskrivning Inledande genomgång för att kartlägga:
· Befintliga anläggningar i Europa
· Möjliga bränslen
· Torkteknik
· Förgasare
· Gasrening
· Elgenering (sameldning, ångturbin, motor, kombicykel, m.m.)
· Konventionell eldning av aktuella bränslen.

Den inledande genomgången sammanställs och leder fram till en fördjupad studie med val av bränslen, formulering och bedömning av koncept.
I arbetet ingår att
· Att formulera minst tre processkoncept
· En teknisk, ekonomisk analys för ett förgasningskoncept för elgenerering vid en av Vattenfalls anläggningar
· Identifiera och bedöma leverantörer av teknik
· Uppskatta marknad.

Ett syfte med examensarbetet är att finna kostnadseffektiva (billiga) tekniker och bränslen. Tekniken ska även ge en hög tillgänglighet.

Examensarbetet rapporteras med en skriftlig rapport och ett seminarium.

Handledning
Examensarbetet handleds av personal från högskolan och Vattenfall.
För mer info och intresseanmälan kontakta Gerth Karlsson eller Lars Eidensten.

Ansökan skickas senast 2007-11-05 till kontaktpersonerna och ska innehålla:
· CV med meritförteckning,
· betyg,
· personligt brev,
· förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet.


Kontaktpersoner: Vattenfall Research and Development:
Gerth Karlsson, 08-739 61 14, mailto:[email protected] Lars Eidensten, 08-739 63 82, [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.