Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Utveckling av webbgränssnitt för Windowsprogramvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
WRAP International AB utvecklar programvaran WRAP för frekvens- och radionätplanering. Programvaran beräknar exempelvis prestanda för radiolänkar, täckningsområden för olika typer av radiostationer. Frekvenstilldelning till olika radionät är en annan uppgift. Funktionerna i WRAP kräver stor radiokunskap av av användaren. Det finns emellertid också funktioner som skulle kunna vara intressanta för en större kundkrets än den professionella radioplaneraren. Tankar finns därför att kunna erbjuda en internettjänst för vissa funktioner.

Exjobbet skall ta fram en sådan internettjänst.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.