Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik]

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målsättning och Syfte
Detta är ett av två sammarbetande ex-jobb som ingår i ett projekt för att utveckla ett automatiskt snörasvarningssystem åt fastighetsägareföreningen. Syftet med projektet är att på bästa möjliga sätt eliminera farorna med uppkomsten av isstrukturer nära takkanter och snöras från lutande tak eller åtminstonde förhindra att mäniskor och bilar kommer till skada. Målet är en robust konstruktion till ett försvarligt pris
• Målet för en ev. avspärrningslösning är fjärraktivering vid rasfara, via tex SMS/Bluetooth/nätverk och deaktiveringsmöjlighet vid snöröjning t.ex. med RFID på plogbilarna
• Vid aktiveringen behövs energi på plats och beroende på lösning uppstår olika styrbehov av t.ex. en motor eller pump samt via någon typ av mikrodator samt integrera kommunikationsmodulen och styrningen
• Integrera systemet med det digitala gångvägsnätet, ett navigeringsstöd för synskadade
• Vid mån av tid, studera möjligheterna för automatisk aktivering av systemet via sensorer

Bakgrund
Nedfallande snö och is utgör risker både för att fotgängare skall skadas allvarligt och för omfattande materiella skador på fordon. En av orsakerna till ökad isbildning vid takkanter är att snön smälter på grund av den upprustning av kalldragsvindar till varmvindar utan tillräcklig isolering som skett på senare år. Medialt uppmärksammade olyckor, ibland med dödlig utgång, har resulterat i att ansvarsfrågorna kring vinterns faror prövats ända upp i högsta rättsliga instans. I de fallen dömdes plåtslagare för vållande till annans död så numera tar plåtslagerierna inte längre över fastighetsägarnas ansvar att själva inspektera riskläget på sina tak.

Material och metoder
Fastighetsägareföreningen sponsrar utvecklingskostnaderna för tex prototyp. Prototypframtagning för den valda lösningen kommer att göras själv om möjligt, annars beställas av lämplig extern leverantör. Vid t.ex. en avspärrningslösning behöver energilagringsbehovet lösas för att systemet kunna aktiveras av t.ex. en GSM-enhet. En lösning som monteras på fastigheten kan utsättas för åverkan och kommer att behöva vara robust då allmänhetens skydd bygger på att produkten faktiskt fungerar så en funktionskontroll (tex optiskt) som bekräftar att aktiveringen genomförts är önskvärd. Konceptet integreras med den lokala vägdatabasen – GIS.

Arbetsplan
Detta examensarbete omfattar 20 veckors ingenjörsmässigt arbete. Litteraturstudier sker vid löpande behov och dokumentation sker under projektets gång för att sedan sammanställas i en tekniskrapport. Examensarbetet är ett samarbetsprojekt mellan två ex-jobbare från KTH, initierat av fastighetsägareföreningen, samt praktisk rådgivning från ett plåtslageri som i dagsläget sköter snöröjning av taken och företaget i Stockholm. Arbetet kommer att ske på hyrt kontor på Teknikringen 26 på KTH, samt vissa praktiska bitar vid behov uppe på maskins verkstäder på Brinellvägen.

Examination
Seminarium/muntlig presentation, opponering och godkänd teknisk rapport.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.