Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-06

Lokalhistoria/SO för grundskola och gymnasium

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kan du hjälpa oss att lyfta fram historien i vår närhet?

Eskilstuna stadsarkiv förvarar historiska källor som kan berätta väldigt mycket om lokalhistorien i norra Sörmland. Samhällskunskap och historia med ett lokalt perspektiv kan vara ett väldigt bra verktyg för att konkretisera och levandegöra de större skeenden, som eleverna får läsa om enligt de nationella kursplanernas bestämmelser.

Tyvärr är arkivmaterial inte särskilt lättillgängligt, vare sig för elever eller lärare med tidsbrist. Vi på Eskilstuna stadsarkiv skulle därför vilja ha hjälp med att ta fram en metod och/eller ett läromedel som skulle kunna användas i arbetet mot skolorna i Eskilstuna. Målet är att eleverna praktiskt ska få lära sig något om vad arkivmaterial kan berätta om deras närhistoria och lokalsamhället. Vi vill med andra ord ha något att sättta i händerna på lärare och elever som vill arbeta praktiskt med den information som finns i Stadsarkivet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.