Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-13

ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Assert är ett informationssystem utvecklat för eftermarknaden, vilket är en växande marknad. Med hjälp av Assert så samlar företag och organisationer sin produktinformation i en gemensam databas. Produktinformationen kan vara till exempel dynamiska reservdelskataloger (reservdelslistor med tillhörande exporterade CAD-ritningar i både 2D och 3D), serviceinformation, utbildningsmaterial (filmer, instruktioner etc.) och manualer.

Allt detta görs sedan tillgängligt för användare via olika typer av applikationer inom Assert. Till exempel så tillhandahåller Assert applikationer för att visa och redigera information, både lokalt och distribuerat över nätet, samt applikationer för integration med företagets affärssystem.

Assert är en klient-server lösning utvecklat i Visual Studio med hjälp av .Net teknik. Både de olika klienterna och servern är skriven i C# och kommunicerar via Web Services. Databasen är en SQL Server databas.

Uppdrag
Web Viewer - En betydande komponent är Assert Web Viewer vilket är en komponent för att kunna ta del av Asserts information över nätet, i vanliga webbläsare. Med denna komponent skall man kunna navigera runt i och visa samt handla de olika delarna. Målet med examensarbetet kan vara att utvärdera nya tekniker, såsom WPF, XAML, för denna komponent.

Om Signifikant
Signifikant är ett IT-företag som levererar konsulttjänster inom systemutveckling och verktygsstöd samt färdiga systemlösningar baserat på egenutvecklade eller inköpta produkter. Vi arbetar med administrativa IT-system och verktyg, i huvudsak för kunder inom industri-, finans- och spelbranscherna. Vi finns i Stockholm.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.