Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-13

Resultatuppföljning/utvärdering av 12-stegsprogram (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är öppna för att diskutera samarbete med uppsatsskrivande studenter som kan vara intresserade av att göra en koppling till resultatuppföljning/utvärdering av vårt 12-stegsprogram för alkoholberoende vuxna personer.

Lämpliga utbildningar kan vara beteendevetare, socionom, eller folkhälsovetare.


Kontakta gärna din handledare på högskolan på ett så tidigt stadium som möjligt och stäm av hur detta skulle kunna passa in i ditt uppsatsskrivande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.