Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-15

Göteborgsandan - vad kännetecknade denna - när stod den på topp?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är två kusiner, Anna Brunius van der Vliet och Sigrid Hedén Kaber som samlats kring ett omfattande material som rör våra gemensamma anfäder med fokusering på våra mor- och farföräldrar ERNST AUGUST och TULLAN - eg. Ingrid Elise Alvilde HEDÉN, född Tisell. Ernst August var född 1878 och avled 1944 och Tullan var född 1884 och avled 1967. Materialet omfattar deras båda ursprungsfamiljer och deras gemensamma liv och består bl a av fotografier, brevsamlingar, tidningsartiklar och tryckta släktdokument. Nästan allt har legat ogenomgånget i den Amerikakoffert som Ernst August medförde 1906 efter några års vistelse i USA. Kofferten förvarades efter Ernst Augusts och Tullans frånfälle av deras äldsta dotter Greta och när Greta avled 2001 tog barnbarnet Anna hand om kofferten.

Det finns, som vi ser det, många anledningar att intressera sig för Ernst August och Tullan förutom det rent genealogiska intresse som deras efterkommande kan ha.
Ernst August och Tullan kom att verka och ha stort inflytande i Göteborg under en expansiv period. Vi menar att Göteborg präglades av en alldeles speciell Göteborgsanda då staden genom sjöfarten,skeppsvarven och inte minst yrkesskickliga handelsmän och hantverkare
hade en internationell atmosfär. Göteborg rönte uppmärksamhet långt utanför Sverige gränser.
Ernst August var en god representant för Göteborgsklimatet i egenskap av skeppsbyggare och verkställande direktör för AB Götaverken under tiden 1938-1944. Han var också medlem av stadsfullmäktige såsom folkpartist samt deltog i Göteborg föreningsliv
bl a såsom ordförande i Göteborgs Hantverksförening,
Tullan, å sin sida, var en av de drivande krafterna i arbetet med att ordna barnbespisning i Göteborgsskolorna. Hon var också verksam som skulptris och fick i uppdrag att utföra bronsreliefer förställande framträdande personer.
Vi, Anna och Sigrid, skulle gärna se att någon eller några tog sig an vårt material och angrep det utifrån sitt speciella ämnesområde.Det vore roligt om mateialet kom till nytta och i någon form bevarades för framtiden.

Kontakta oss om ni vill veta mer! Anna Brunius van der Vliet Sigrid Hedén Kaber


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.