Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-22

Differentialkoncept för hjullastare (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Volvo Construction Equipment, a business area within the Volvo Group, is one of the world’s leading manufacturers of construction equipment such as wheel loaders, excavators, articulated haulers, road development equipment and compact equipment. Production facilities are located in Europe, Asia, North America and Latin America. The turnover for 2006 reached SEK 40,6 billion. The number of employees is app. 14 000.

Volvo Construction Equipment AB Component Division has the responsibility for development and manufacturing of driveline components to Volvo’s construction equipment. Development of electronic systems is also a part of the responsibility. Component Division has app. 1 200 employees. The business is located to Eskilstuna, but manufacturing is also performed in co-operation with other companies in different places.

Examensarbete:
Ämnesområde: Hållfasthet/mekanik
Lämplig bakgrund: Maskinteknik, maskinkonstruktion eller motsvarande

Hög kvalitet och driftsäkerhet är viktiga egenskaper som våra produkter måste leverera även under mycket krävande förhållanden där smuts, vatten och höga temperaturer är vanligt förekommande. Dessutom fästs stor vikt vid att minimera förluster i drivlinorna för att sänka bränsleförbrukningen hos fordonen.
För att höja framkomligheten i terräng är våra hjullastare fyrhjulsdrivna för att kunna fördela drivkraft till de hjul som har bra grepp. Idag sker detta genom att drivlinan är helt kopplad med en permanent fyrhjulsdrivning. Nackdelen med detta system är att detta system genererar avsevärda förluster i vissa fall.

Uppgiften är att i samarbete med konstruktörer på Volvo undersöka och föreslå dimensionering/konstruktionslösningar för en modifierad drivlina för användning i hjullastare utifrån krav på prestanda, verkningsgrad och kostnad.
Planerade aktiviteter innefattar;
1. Litteraturstudie för att se vilka lösningar som finns tillgängliga inklusive konkurrentanalys.
2. Analys av nuvarande utformning utifrån förluster, prestanda och kostnad.
3. Framtagning av ett antal förslag på koncept/konstruktionslösningar och utvärdering av för- och nackdelar utifrån prestanda, framkomlighet, komfort, verkningsgrad, vikt, kostnad etc.
4. Detaljkonstruktion av prototyplösning för implementering i fordon.
5. Sammanställning av arbetet i en rapport inklusive rekommendationer för fortsatt utveckling.
6. Presentation av arbetet på Volvo samt vid berörda lärosäten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.