Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-02

Att analysera marknaden för badrumsinredningar i England

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget arbetar med exklusiva badrumsinredningar. Stasrtade sin verksamhet under 2001 och har expanderat kraftigt med en årsomsättnng på ca 40 mkr under 2007. Företaget har stegvis utökat sin marknad i Sverige och expanderar aven på nordiska marknaden.

Företaget har under en följd av årexpanderat kraftigt med en noga genomtänkt marknadsstrategi. Man vill i sitt nästa steg undersöka vilka möjligheter det finns till introduktkion av sina produkter i England. Företaget vill därför ha hjälp av några studenter att undersöka dessa möjligheter. Företaget har vana att arbeta med studenter och upplevs ha en kreativ miljö.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.