Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-19

Marknadsundersökning för ny spännande internettjänst riktad till mor-och farföräldrar,barn och barnbarn (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget utformas i samarbete med uppdragsgivaren och omfattar en enklare marknadsundersökning kring intresse och behov av denna sociala nätverkstjänst.
Vad intresserar målgruppen,?vilka behov finns?,IT-mognad?,marknadsföringskanaler? m m
Eftersom varumärket är under utformning finns stora möjligheter för studenterna att påverka utformningen av undersökningen t e x frågeställningar.mervärdet av tjänsten,medlemskap,marknadsföring,finansiering m m .

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.