Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-21

Varumärkesanalys (JH 09)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget/koncernen är ett familjeföreag med ca 75 anställda med verksamhet inom bygg- och installationsbranschen bl.a. kyla, ventilation och vvs. Affärsidén är att erbjuda kunder den totala servicen och lösningar på sina behov inom luft, vatten, kyla och värme inom Kalmarsundsregionen.

Företaget startade sin verksamhet i en mindre stad och efterhand expanderar så markandsområdet nu omfattar Kalmarsundsregionen. Företaget vill nu undersöka hur känt varumärket är och hur det uppfattas bland befintliga och potentiella kunder. När marknadsområdet nu blir större och potentiella kunder kommer att bearbetas vill företaget veta om det finns behov av förändringar av profil och om marknadskommunikationen kan bli bättre.

Företaget vill undersöka hur varumärket uppfattas av befintliga och potentiella kunder inom Kalmarsundsregionen (focus Kalmar)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.