Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-10

Utveckling av materialkombination för funktionellt förpackningsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Xylophane AB:s syrgasbarriär är baserad på biopolymeren xylan och tillsatser, som blandas och löses upp i vatten. Lösningen appliceras på papper, kartong eller plast i en bestrykningsprocess. Bestrykningsmetoden samt substratets beskaffenhet har stor inverkan på barriäregenskaperna.

För att åstadkomma en bra beläggning på ojämna ytor krävs ofta en förbestrykning. Detta examensarbete inriktar sig på att finna och utvärdera lämpliga kemikalier att använda för förbestrykning. Ett antal olika substrat såsom kartong och papper kommer att användas. Bestrykning kommer att ske i labskala. Barriäregenskaper för fett, syrgas och vattenånga kommer att utvärderas. Även förpackningsmaterialets resistens mot mekanisk påfrestning såsom vikning kommer att studeras. Syftet med examensarbetet är att finna lämpliga bestrykningskemikalier med avseende på funktion för framtida användning i en industriell process.

Vi söker dig som är blivande civilingenjör, i t ex kemiteknik eller bioteknik med fördjupning inom materialteknik/polymer, och som är intresserad av verklighetsnära utveckling i ett innovativt teknikföretag.

För mer information, kontakta:
Maria Gröndahl Erik Sternemalm
Tel. 031-772 80 56 Tel. 031-772 80 54
[email protected] [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.