Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-10

Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Var tredje år hålls internationella konferenser på temat ”Sustainable Building”. En del av dessa har varit att visa upp byggnader från olika länder som presenteras tillsammans med en utvärdering av deras miljöpåverkan. Nästa konferens kommer att ske i Australien 2008 där två svenska byggnader, en i Umeå (kretsloppshuset) och en i Göteborg (hamnhuset) skall ställas ut med tillhörande miljövärderingar.

Arbetsuppgift
Att göra en sådan miljövärdering med några olika metoder är uppgiften som lämpar sig väl för ett examensarbete. Här ingår att lära sig metoderna samt tillämpa dessa på de två husen. Det innefattar datasamling, studier på plats, beräkningar, enkät mm. Såväl metoderna som byggnaderna skall utvärderas och resultatet skall ligga till grund för utställningen av byggnaderna vid SB 08.

Arbetets omfattning kan motsvara 30 poäng (tidigare 20 p)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.