Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-14

Klimatkompensation av varutransporter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet utförs på Ekostore som är detaljist av enbart ekologiska livsmedel. Den 1 mars 2007 slog portarna upp till Ekostores första butik i centrala Göteborg. Här hittar du allt ifrån frukt & grönt, goda ostar, nybakat bröd, kött ifrån glada djur, ett rikt utbud av mejeriprodukter, färsk pasta mm.

Uppgift:
Den uppmärksammade problematiken kring en ökad växthuseffekt har medfört att fokus i allt högre utsträckning har riktats mot transportsektorn och dess utsläpp av växthusgaser. Inom livsmedelshandeln har det diskuterats kring huruvida det är bättre för miljön att köpa ekologiska varor som har fraktats långt än att köpa icke-ekologiska,
närproducerade varor. Då Ekostore strävar efter att kunna erbjuda sina kunder ett komplett sortiment av ekologiska livsmedel är en stor del av butikens varor importerade
och har därmed fraktats både kortare och längre sträckor. Ekostores förhoppning är att en större efterfrågan på ekologiska produkter så småningom medför att den svenska
produktionen ökar och behovet av import blir mindre. Till dess att det sker vill Ekostore undersöka möjligheterna att kompensera för utsläppen av växthusgaser, främst
koldioxid, från transporterna av sina produkter.

Examensarbetet innefattar följande:

1. En inledande genomgång av befintlig forskning kring transporternas betydelse vid livsmedelsproduktion. Hur stor del av den totala miljöbelastningen vid produktion
av livsmedel står transporterna för?

2. En utredning om Ekostores möjligheter att kompensera för utsläppen av växthusgaser i samband med långväga varutransporter. Hur stora är koldioxidutsläppen från Ekostores varutransporter? Vilken typ av kompensation är
möjlig och vad innebär den för kostnader? Sett ur ett vidare perspektiv, är det hållbart att klimatkompensera?

Examensarbetet får gärna ha en bred ansats. Du som skriver bör ha en förståelse för komplexiteten i begreppet hållbar utveckling och tycka det är intressant att resonera
utifrån olika perspektiv på vad hållbarhet innebär.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.