Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-28

Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Denna dansform är skapad och utvecklad av Åsa Rockberg, (koreograf och pedagog).
Den är formad ur olika kulturers traditionella och rituella danser, ur naturens rörelser samt ur det autentiska mänskliga uttrycket. Det är en dansform där kroppen används som redskap för att kommunicera och förmedla det som känns inuti oss. Dansen väcker, bearbetar och läker våra känsloliv.

Åsa kommer ursprungligen från Östersund och har de senaste 20 åren av sitt liv utbildat sig i och arbetat med rörelse, dans, kroppskompetens och personlig utveckling.

Åsa har sedan 1991 arbetat med Earthhearts danskoncept med olika grupper av barn, tonårstjejer, gymnasieelever och vuxna och som friskvård och kroppsspråksundervisning hos olika företag. Hon har basen för sin verksamhet i Sollefteå kommun men utbildar, håller föreläsningar om kroppskompetens och ger föreställningar runt om i landet. Åsa har också startat dansensemblerna Elementa och Scandinavian Worlddance Ensemble och koreograferat ett antal stora föreställningar.

Bakgrunden till dansensemblen Elementa är att hälsan bland unga flickor i Sollefteå kommun år 1998 inte var god. Det förekom mycket självdestruktivt beteende i form av ökad droganvändning, anorexi och även självmordsförsök. Ett nätverk med personal från olika yrkesinstanser i kommun och landsting startade därför olika projekt för att förebygga en fortsatt sådan situation i kommunen.
Åsa Rockberg anlitades för att arbeta med ”Dans och Rörelse, samtal och gruppövningar” med tjejer på högstadieskolor, fritidsgårdar och sommarläger. Aktiviteterna pågick under flera år och det fortsatta intresset mynnade ut i den unga ensemblen Elementa. Den gruppen arbetade samman i flera år och det resulterade i flera projekt, föreställningar och för deltagarna förändrade livssituationer. Efter ett par års arbete med ytterligare en stor skara ungdomar genom Urkultfestivalen startades ännu en dansgrupp, som också arbetade samman i några år. Nu har Ensemblerna sammanfogats och satsar på projekt för att nå ut med denna dansform till fler barn och ungdomar. Satsningarna på ungdomarna och föreställningarna har uppmärksammats mycket av press och TV.
Idag samarbetar Åsa även med Kulturskolan i Sollefteå Kommun och bedriver barn- och tonårsverksamhet i kurslokalen i Näsåker och i oktober 2007 startades en 2-årig distans-utbildning i Näsåker för blivande Earthheart-danspedagoger, med deltagare från hela Sverige.
Det är idag viktigt för oss som arbetar med Earthheart-dansformen att få den granskad och utvärderad eftersom vi anser att vi med den erfarenhet vi har från vår verksamhet och de resultat vi uppnått bl.a. skulle kunna bidra till den satsning på dans i skolan som kommer att pågå till år 2009. Det är ett nationellt samarbete mellan Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling, NCFT (Nationellt centrum för främjandet av fysisk aktivitet hos barn och ungdom) och Elevorganisationen i Sverige för att påvisa dansens goda effekter och skapa mer utrymme för dans i skolan. Det utvecklingsprogrammet kallas ”Dans i skolan” och deras mål är att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande.
Därför söker vi dig som är intresserad av att göra ett utvärderande/undersökande arbete för att ta reda på i vad mån Earthheart dance kan bidra till att ge barn och ungdomar den goda fysiska aktivitet som gör att de mår bättre, får bättre självkänsla, blir harmoniska och kommer ifrån olika destruktiva beteenden.
Vi finns i Näsåker i Sollefteå Kommun, vid Nämforsens vackra natur i Ångermanland.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.