Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte:
Syftet med examensarbetet är att ta fram representativa testnät för svenska eldistributionsnät. Dessa nät kan användas för att utvärdera metoder som är framtagna för att bedöma olika nätinvesteringar utifrån ett samhällsekonomiskt eller företagsekonomiskt perspektiv.

Bakgrund:
Inom Elforsks verksamhet finns mycket av den forskning som bedrivs inom elbranschen i Sverige. Ett av forskningsprogrammen inom Elforsk är Market Design. Market Design-programmet är ett samarbete mellan svenska elföretag, Svensk Energi, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, EBL i Norge samt svenska och norska högskolor och universitet. Detta examensarbete är ett av projekten inom Market Design och kommer att utföras inom ramen för en projektanställning. Examensarbetet är tänkt att utföras av två studenter.

Stormen Gudrun som drabbade södra Sverige i januari 2005 fick mycket stora konsekvenser för eldistributionen och en diskussion om leveranssäkerhet blossade upp. Det är omöjligt att konstruera ett distributionsnät med 100 procents leveranssäkerhet, istället gäller det att hitta en lämplig balans mellan investeringskostnader och värdet av leveranssäkerhet. Vilken leveranssäkerhetsnivå är rimlig? Vilket investeringsalternativ är att föredra? Hur bör reglerverket utformas för att minska gapet mellan företagsekonomiskt lönsamma investeringar och samhällsekonomiskt effektiva investeringar? För att svara på dessa frågor behövs testnät som man kan analysera metoder på. Er uppgift är att ta fram dessa testnät som ska vara representativa för hur de svenska eldistributionsnäten ser ut runt om i landet. Förutom konfigurationen av nätet inkluderar ett testnät tex tillförlitlighetsdata såsom komponenters felintensiteter för haveri, kundinformation såsom kundtyp och belastningsinformation såsom belastningskurvor. Nätet är tänkt att implementeras i Matlab.

Placering:
Examensarbetet kommer att utföras på avdelningen Elektriska energisystem på KTH.

Lämplig bakgrund:
Elektroteknik eller annan civilingenjörsutbildning. Intresse för nätplanering och Matlab-vana är ett plus.

Examinator:
Lennart Söder, KTH

Referensgrupp:
Referensgruppen består av representanter från Vattenfall, Fortum, och Energimarknadsinspektionen.Det går bra att söka både enskilt eller tillsammans med en studiekamrat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.