Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-31

Analys av SAS Sveriges Punktlighet - påverkande faktorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SAS Scandinavian Airlines Sverige AB ansvarar för SAS flygtrafik på den svenska marknaden. Vi ansvarar också för passagerarförsäljningen för hela SAS-koncernens räkning. Scandinavian Airlines Sverige har idag ca 2500 medarbetare och flyger till ett 40-tal inrikes- och utrikesdestinationer. Med Nya Inrikesflyget och Nya Europaflyget visar vi att SAS erbjuder möjlighet för var och en att flyga på sina villkor. Satsningarna har välkomnats varmt av våra kunder. SAS arbetar aktivt med hållbart resande, jämställdhet och mångfald. För oss är det en stor tillgång att våra medarbetare har olika bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter

SAS Sverige har från 2004 haft en negativ utveckling på sin punktlighet. Förutom att opunktligheten kostar mycket resurser så har den en negativ återverkan på SAS varumärke. Målet med examensarbetet är att ge en ökad förståelse till vilka interna och externa parametrar som påverkar SAS Sveriges punktlighet. Arbetet innebär att identifiera påverkande parametrar och att statistiskt säkerställa dessa.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.