Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-05

BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Studerar du på ett långt högskoleprogram och letar efter examensarbete?

Nu finns det en möjlighet för dig att göra ditt examensarbete i samarbete med studenter från andra utbildningar, på uppdrag av ett företag eller en extern organisation. Du kommer att arbeta i ett BioEntrepreneurship Team (BET). Projektet är inriktat mot antingen biomedicin, bioteknik eller medicinsk teknik och ska belysa och lösa konkreta problem för företagen. Examensarbetet utförs i grupper om 2-4 studenter. Ni genomför projektet gemensamt men examineras individuellt på respektive högskola eller universitet.

Hur genomförs projektet?
Företag och organisationer med verksamhet som berör bioteknik, läkemedel eller medicinteknik medverkar med konkreta problemställningar. Karolinska Institutet ansvarar, genom UBE (Unit for BioEntrepreneurship), för att rekrytera en lämplig grupp studenter med kompletterande kompetens och utbildning. Företaget svarar för innehåll och projektledning av BET-projektet medan UBE och de olika universiteten svarar för den akademiska handledningen. UBE ger även BET-studenterna tillgång till seminarier och nätverk för innovation och entreprenörskap. Målet är att BET-grupperna skall arbeta fram förslag på en tillämpbar lösning och att ni skall kunna arbeta med en hög grad av självständighet.

Vad kan vi erbjuda dig?
Denna nya typ av examensarbete kommer att ge dig en unik möjlighet att få tillämpa dina kunskaper. Samtidigt jobbar du i ett projekt med starka kopplingar till den arbetsmarknad som du sedan ska ta dig ut i. BET-projektet ger dig även värdefulla kontakter inför arbetslivet.

Att genomföra ett lyckat BET-projekt
För att kunna genomföra ett lyckat examensarbete inom BET måste du vara intresserad av ämnet och beredd att lägga ner tid på projektet. Du ska tycka om att samarbeta med andra. Projektformen kräver även ett stort mått av självständighet och ansvar av den enskilda studenten.

Exempel på nu pågående BET-projekt
- Fri luftväg; teknik, design och organisation för individuell vård av patienter med andningshinder. Projekt på Danderyds sjukhus med studenter från Karolinska Institutet, KTH och Uppsala universitet.
- Big Pharma; strategier för hur globala läkemedelsföretag väljer lokalisering av sina forsknings- och tillverkningsenheter. Uppdragsgivare är VINNOVA och studenterna kommer från Karolinska Institutet, KTH samt Uppsala universitet.
- Utvärtes medicin; sammansättning, beredning och miljöanpassning av salvor. Studenter från Lunds universitet.

Planerade projekt för vårterminen 2008
Se bifogat dokument.


Hur ansöker jag?
Skicka in ett CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv. Ange även vilket projekt du är intresserad av eller om du har en egen idé. Du är även välkommen att ringa om du har frågor eller vill få referenser till studenter som nu genomför BET-projekt.

Bo Norrman
[email protected]
Tel: 08-524 838 25 Mobil: 070-371 09 49
Unit for Bioentrepreneurship, Karolinska Institutet
Nobels väg 15A, 171 77 Stockholm

Välkommen med din ansökan!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.