Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-12

Potential för energieffektivisering i Östergötland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen i Östergötland arbetar tillsammans med andra aktörer för en omställning till ett mer hållbart samhälle. En viktig del i detta är minskad energianvändning. Som underlag för vidare arbete på området önskar man en kartläggning av möjligheterna till energieffektivisering i länet. Länsstyrelsen utlyser därför ett examensarbete, som lämpligen kan skrivas av en ingenjörsstudent.

Examensarbetet ska göra en sammanställning över möjligheter till minskad energianvändning i Östergötland inom
- Industri
- Transportsektor
- Hushåll och lokaler

Inom industrisektorn kan detta göras genom att en översikt av industrierna i länet kopplas till den forskning som finns bland annat på Linköpings Universitet om effektiviseringspotential i olika branscher. På motsvarande sätt kan värden för möjliga besparingar i transporter och hushåll kopplas till dessa sektorers nuvarande energianvändning i länet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.