Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-10

Optimering av datalager i multimediaapplikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den applikation som ni kommer att optimera är ett verktyg som används för att följa upp, utvärdera och utveckla många olika verksamheter. Det kan vara verksamhet som till exempel operativa enheter inom försvarsmakten, varierande form av stabsarbete samt olika operativa civila organisationer så som polis, sjukvård och räddningstjänst. Applikationen kan samla in data från många källor som bland annat övervakningskameror, flyginformation, radardata, GPS-positioner, talkommunikation, videokameror, e-post, mm. Denna information presenteras synkront med hjälp av applikationen i syfte att kunna analyser, utvärdera, förändra och förbättra verksamheten. Detta examensarbete kommer att vara utmanande för de som får uppdraget. Inom området kommer FOI också att behöva rekrytera personal inom kort.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.