Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-14

Marknadsundersökning för småskaligt slakteri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gunnarbos Eko är ett litet jordbruk söder om Borås. För att få fart på den nya trenden med lokalproducerad mat funderar jag på att starta ett slakteri. Slakteriet ska hyras ut till köttproducenter som själva slaktar, styckar och vidareförädlar sin råvara. Den typen av slakteri är ytterst ovanlig idag.

Ex-jobbet går ut på att ta reda på om det finns kundunderlag till en sådan verksamhet. Hur många är intresserade, vad är det för typ av kund som detta passar för och vad är de beredda att betala?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.