Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-21

Ställtidsreduktion med SMED-metodik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad är SMED?
SMED är en metodik för att arbeta med ställtidsreduktion. Målet är att ingen omställning skall ta mer än nio minuter. Detta ska uppnås genom att använda ett systematiska arbetssätt som minskar störningar och problem. SMED handlar mer om intelligent tänkande och kreativitet än om direkta investeringar och mekanisering. SMED-metodiken bygger också på nära samarbete mellan operatörer, tekniker, ingenjörer, chefer och andra som är inblandade i det faktiska arbetet.

Vad är uppgiften?
Examensarbetet syftar till att lägga upp samt leda arbetet med ställtidsreduktion mha SMED-metodik vid Reagens Fyllning. Arbetet ska utföras i nära samarbete med operatörer och annan berörd personal.

I uppgiften ingår följande delar:

• Ställtidsinventering
• Separera extern och intern tid
• Omvandla intern tid till extern tid
• Eliminera förlusttider
• Implementering av föreslagna åtgärder


Vilken profil efterfrågas hos den sökande?

Vi tror att du som söker läser till högskoleingenjör inom maskinteknik och att du har ett starkt intresse att arbeta med LEAN-manufacturing.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.