Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Exjobb kring e-tjänster för kommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur bör en standardiserad e-tjänst vara utformad?

Delfrågor:
- Hur bör användargränssnittet vara för en standardiserad e-tjänst?
- Vilka nyttoeffekter skapar en standardiserad e-tjänst för medborgare, tjänsteman, kommun och samhälle?
- Kan standardiserade e-tjänster bli ersättning för kommande pensionsbortfall?

Sirius IT levererar standardiserade och paketerade e-tjänster till en stor marknad, kommunmarknaden. Det är viktigt att redan från början sätta rätt standard avseende användbarhet, grafisk utformning, teknik och tillämpning.

Lite förenklat omvandlar Sirius IT pappersblanketter i PDF eller Word till intelligenta e blanketter vars uppgifter automatiskt förs in i kommunernas verksamhetssystem. Genom att addera e-legitimation vet kommunen att det är rätt person som skickar. Samtliga e tjänster samlas i en portal - Mina Sidor - där medborgaren kan gå in och följa sina ärenden hos kommunen.

Intelligensen i e-blanketter består dels av logik såsom kontroller av ifyllda värden, men även förifyllnad från verksamhetssystemet. Förifyllnad är möjligt tack vare integration och att medborgaren identifieras via e-legitimation.

Sirius IT har ramavtalet Infratjänst 2003 (se www.avropa.nu). Infratjänster består av utvecklade komponenter som sätts ihop till e-tjänster. Infratjänsten bygger på SOA (Service-Oriented Architecture).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.