Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-08

Marknadsanalys- Wedins skor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med marknadsanalysen är att stärka skokedjan Wedins konkurrenskraft på den svenska marknaden.

Exjobbet kommer vara i 2 steg, där den första är kundintervjuer för att få ett grundläggande underlag för framtida teorier. Den andra delen är en analysdel där studenten/erna med underlaget analyserar Wedins nuvarande position på marknaden, samt kommer med förslag på förbättringar för att stärka marknadsandelen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.