Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-10-06

Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera? (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Genom våra verksamheter Prime Office, Prime Care, Prime IT och Prime Campus erbjuder vi effektiva lösningar för bemanning, rekrytering och outsourcing inom områdena IT, ekonomi-, kontors-, och vårdtjänster. Vår främsta styrka är vår träffsäkerhet och vårt engagemang. Kort sagt förmågan att snabbt och precist identifiera de medarbetare som har exakt den kompetens, erfarenhet och personlighet som just du behöver. Prime finns med egna kontor i Stockholm, Västerås, Göteborg, Norrköping och Malmö.

Uppdrag
Vi är öppna för att ta emot studenter som är intrresserade av att studera köprocessen för rekryteringsfrågor.

Tänkbara frågeställningar kan vara:

Vad får ett företag att välja extern hjälp vid rekryteringar.
Vad är det som gör att vissa väljer att rekrytera själv och andra inte.

Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera.

Vad avgör om man tar extern hjälp eller inte, pris, kvalité, ...

Kom gärna med egna förslag på problemformuleringar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.