Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-07

Miljömärkning av byggnader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete

NCCs vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Vi jobbar med att ständigt förnya byggbranschen och skapa bästa tänkbara arbetsmiljö för våra anställda.

Miljömärkning av byggnader

Bakgrund
Examensarbetet är ett samarbete mellan NCC Property Development och NCC Teknik. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden och Baltikum.

Miljömärkning av byggnader är relativt nytt i Sverige. Under 2005 och 2006 blev de första byggnaderna märkta i enlighet med EU:s Green Building-kriterier, bland annat NCC Property Developments kontorsprojekt Västerport (Stockholm) och Kaggen (Malmö). De mest kända miljömärkningssystemen internationellt är dock Leadership i energy and environmental design (LEED) och BRE Environmental assessment method (BREEAM).

Syfte
Examensarbetet ska analysera klassificeringsmetoderna LEED och BREEAM med fokus på tillämpning inom NCC Property Development.

Omfattning
Examensarbetet ska söka svar på följande frågor:
• Hur ska engelska krav och kriterier tolkas och översättas till svenska förhållanden?
• Vilka konkreta åtgärder skulle införandet av respektive klassificeringssystem innebära för NCC Property Development, både process- och produktmässigt?
• Hur värderas en klassificering utifrån ett investerarperspektiv?

Examensarbetet är tänkt att baseras på ett verkligt projekt. Som underlag finns dock en förstudie utförd av NCC.

Tidsram
4-6 månader, med start tidigast i januari 2008

Kontaktperson
Skicka din intresseanmälan till Katarína Heikkilä, [email protected]
Te: 070-619 13 59, 031-771 51 95  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.