Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-09

Prognosmodell för reglerpriser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Elektricitet utmärker sig som handelsvara genom bl.a. att det inte går att lagra denna form av energi på ett effektivt sätt. I operationell drift av elsystemet yttrar detta sig genom att man kontinuerligt måste balansera produktion och konsumtion i systemet. En del av denna reglering utförs i det nordiska elsystemet på den s.k. reglermarknaden, där producenter och konsumenter kan handla el med systemoperatörerna för att balansera oförutsedda händelser.

Problemformulering:
Syftet med detta exjobb är att skapa en prognosmodell för priser på reglermarknaden. Detta är av intresse för de aktörer som erbjuder upp- och nerreglering eftersom det ökar möjligheterna till att optimera produktionen och budgivningen för att kunna möta kundernas och systemoperatörens önskemål. För att genomföra tillförlitliga prognoser används tillgänglig information om den period som prognosen avser. Detta kan vara spotpriser, väder- och temperaturprognoser, tidpunkt på dygnet för prognosen etc. Dessutom bör modellen ta hänsyn till eventuella autokorrelationer hos priserna.

Mål:
Målet med examensarbetet är att i) skapa en prognosmodell för reglerpriser på den nordiska elmarknaden med avseende på underliggande faktorer såsom ovanstående, samt ii) implementera modellen i lämplig programvara.

Sökande:
Detta examensarbete utförs vid Fortum i Stockholm i samarbete med Elektriska Energisystem på KTH. Kunskaper inom matematisk statistik, tidserieanalys, matematisk ekonomi samt elmarknader anses som meriterande hos de sökande. Sökande till detta examensarbete skickar sitt CV med betygsutdrag till Magnus Olsson, Teknikringen 33, 100 44 Stockholm, eller alternativt till [email protected] För mer information kontakta Magnus Olsson (KTH), [email protected] eller Anders Nilsberth (Fortum), [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.