Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-10

Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cybercom är ett högteknologiskt konsultföretag med ca 2000 anställda i 10 länder inriktade på Inbyggda system, telekommunikation och IT.

Vid Cybercom i Göteborg har vi etablerat oss som en världsaktör inom Bluetooth och från vårt kontor levererar vi lösningar till många av de mest framgångsrika företagen i världen inom fordonsindustrin, medicinsk utrustning, konsumentelktronik mm.

Inom avdelningen Embedded Wireless Systems ämnar vi nu göra ett examensarbete som syftar till att portera den Bluetooth-mjukvara som är en viktig del av vårt erbjudande till en egenutvecklad hårdvaruplattform. Hårdvaran är ett avancerat elektronikkort baserat på Texas Instruments OMAP där vi använder Embedded Linux som operativsystem och Qtopia som ramverk för grafik. På hårdvaran demonstrerar vi idag applikatoner som audio streaming via WiFi/UPnP, hands-free telefoni över Bluetooth, on-line navigation, mm.

Examensarbetet består av en teoretisk del och en praktisk del.
Den teoretiska delen består i att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att integrera vår Bluetooth-ramverk (mjukvara) med Open Spurce produkter (GNU) samt göra en översikt av marknaden för Bluetooth och Open Souce.
I den praktiska delen är målet att porta vår Bluetooth-mjukvara till ovanstående plattform, anpassa den till övriga mjukvarukomponenter (bl a Qtopia), samt att demonstrera ett antal av applikationerna på den nya Bluetoothramverket.

Arbetet kommer att ge studenterna djupa kundskaper och erfarenhet inom Embedded Linux, Bluetooth, mediatillämpningar i inbyggda system samt grafiska användargränssnitt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.