Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-10

Effektivare våtmark

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arla Foods är en kooperativ förening som ägs av 9 408 mjölkbönder i Sverige och Danmark. Tillsammans levererar de 6,1 miljarder kilo mjölk årligen till företaget, vilket motsvarar ungefär 80 procent av den totala mjölkproduktionen i Sverige och Danmark. Arla Foods är Europas största mejeriföretag med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Bland produkterna finns mjölk, filmjölk, gräddprodukter, yoghurt, hårdost, dessertost, vit ost, matfett, cottage cheese och crème fraiche. I sortimentet finns även pulverprodukter och juicer. Arla Foods har försäljningskontor i 24 länder och produktion i 11 länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, USA, Kanada, Argentina, Brasilien, Polen, Tyskland, Saudiarabien och Kina. De flesta av företagets 63 mejerianläggningar och terminaler finns i Sverige, Danmark och Storbritannien.

Arla Foods har ett mejeri i Götene där det främst sker produktion av hårdost och matfett. Till mejeriet hör en våtmark vars syfte är att minska kvävehalten samt fosfor och BOD i utgående processvatten från anläggningen. Våtmarken består av 3 dammar med en total yta av 1 ha. I dagsläget är problemet att våtmarken inte verkar så effektivt m.a.p. kvävereduktion som man hade trott. Tillsynsmyndigheten vill nu att företaget utreder en möjligt högre reduktion av totalkväve än vad som sker idag. Projektet innebär att göra en utredning, inklusive provtagning, om varför våtmarken inte fungerar effektivare samt ta fram åtgärdsförslag på vad som kan göras för att öka reduktionen av totalkväve.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.