Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-13

Lokala miljökvalitetsmål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommunstyrelsen i Göteborg har gett stadskansliet i uppdrag att ta fram underlag för beslut om lokala miljökvalitetsmål för Göteborg. Uppdraget drivs i projektfrom inom gruppen för Storstadsutveckling på stadskansliet, som är kommunstyrelsens förvaltning. Under 2007 har förslag till mål för Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Frisk luft tagits fram. Under våren 2008 kommer förslag till mål för Levande skogar och Bara naturliga försurning att presenteras. Projektgruppen för Odlingslandskap och våtmarker samt Hav i balans kommer att sättas igång i januari 2008.

Syftet med examensarbetet/uppsatsen är att studera de miljökvalitetsmål som är kopplade till Göteborgs stad för att kartlägga hur en relevant uppföljning av dessa kan göras. Vilka nyckeltal är relevanta att titta på och hur ska dessa tas fram och mätas?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.