Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-15

Utvärdering av forskningsmagasin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdrag: Utvärdering av forskningsmagasinet GUspegeln som ges ut av Göteborgs universitet.

Tidningen kom med första numret hösten 2005. Den kommer ut två gånger per termin och upplagan är nu drygt 7 000 ex.

GUspegeln är skapad för att nå ut externt med främst forskning vid Göteborgs universitet. Primära målgruppen är beslutsfattare och på adresslistorna finns politiker (nationellt, regionalt, lokalt) företag, stiftelser och andra finansiärer, organisationer, media i hela Sverige. För att sprida kunskap går den också till alla gymnasiebibliotek och vanliga bibliotek i Västra Götalandsregionen, andra universitet i Sverige, alumner (tidigare studenter vid Göteborgs universitet) och internt på universitetet.

Idén i själva tidningsmakandet är att få fram en tidning som kan intressera var och en i vardagen, att folkbilda och få människor att känna sig lite mer pålästa. Innehållet spänner över samtliga ämnesområden vid universitetet och vill visa den bredd och aktualiteten som finns.
GUspegeln gör nedslag i pågående forskning och utbildning på Göteborgs universitet i form av olika teman. De senaste numren har handlat om hälsa, kulturer, näring och makt.

GUspegeln skrivs av journalister, har ett populärvetenskapligt språk och satsar på fotografier av hög kvalitet.

Programförklaring:
”Tidningen vill ge ett litet smakprov på vad forskare vid Göteborgs universitet gör som kan beröra just dig i ditt liv och i ditt arbete. Att forskarnas resultat når ut i samhället är inte minst en viktig del i en demokrati.”

UPPDRAG
Nu behöver en utvärdering göras som bland annat svarar på frågorna:

Känner målgrupperna till GUspegeln?
Läser någon av målgruppen GUspegeln? Vad läser de?
Vad tycker de GUspegeln förmedlar för bild av Göteborgs universitet?
Förändras den personliga bilden av universitetet när man läst tidningen?
Vilka av adressaterna läser inte GUspegeln och i så fall varför?
Hur uppfattas texternas läsbarhet? Lätt- eller svårläst?
Lockar GUspegelns design och layout till läsning?
Känner läsarna att programförklaringen stämmer med tidningen?

Studenter med som läser marknadsföring, information och kommunikation eller liknande är välkomna att höra av sig.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.