Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Miljövårdande datorarkitekturer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet har som mål att identifiera, analysera, syntetisera och beskriva lösningar för optimal/sub-optimal energianvändning i en dators hela livscykel. Från planering/design/tillverkning via operativ användning med uppdateringar/uppgraderingar till avveckling/skrotning.

Analys görs av använda råvaror och halvfabrikat i en dator. Analys görs av varje komponent i en dator. Analys görs av varje fas i livscykeln för en dator.

Bakgrund - ett inlägg i debatten (källa: Klimatsmart, ISBN 978-91-501-0856-9):
En dator som står i standby-läge vardagar mellan 18:00 och 08:00 samt på helger kräver i snitt en energi på 11,8 kWh i veckan. Det betyder att datorn producerar 1,3 kg koldioxid i veckan när den inte används. På ett år släpper en enda dator ut 62 kg koldioxid när den inte används (räknat på 48 arbetsveckor). Har ett företag 20 datorer släpper de ut 1,24 ton koldioxid i standby-läge. Storföretag med 1000 datorer släpper ut 62 ton koldioxid i standby-läge.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.