Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Utveckling av värmebord till vakuumpressning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Åkers Krutbruk använder vakuumpressning vid tillverkning av avancerade skyddslösningar. Vid vakuumpressning används ett verktyg och en silikonduk som ger kompositskyddet rätt form, därefter sugs luften ut med hjälp av en vakuumpump och verktyget värms upp under kontrollerade former så att bindemedlet smälter. För att höja produktiviteten inför kommande beställningar behöver vår produktionsteknik och automatisering utvecklas ytterligare.

Examensarbetet innebär framtagning av en process innehållande uppvärmning och avkylning. Värmen i verktyget ska hela tiden kunna avläsas och registreras med hjälp av en dator. Temperaturen är ett bevis på att tillverkningen har genomförts på rätt sätt. Arbetet är tänkt att innehålla en förstudie, en designfas och avslutas med tillverkning och test av prototyp samt redovisning Arbetet genomförs enligt vår projektmodell som bygger på Tieto Enators PPS.

Exjobbets huvudsakliga arbetsuppgifter

· Projektplanering
· Förstudie
· Konceptkonstruktion
· Detaljkonstruktion
· Val av standardkomponenter för styrning av processen
· Prototyptillverkning
· Driftsättning & test
· Redovisning
· Rapportskrivning sker löpande


Nyttig bakgrund

· Civilingenjör / Högskoleingenjör med inriktning mot produktutveckling
· Produktionsteknik
· Konstruktionsutbildning i 3-D miljö, gärna Solid Works
· Kompositteknik
· Reglertekniksystem
· Programmering

För upplysningar är du välkommen att kontakt utvecklingschef Klas Hedin på telefon 0159-366 00 eller [email protected]
Ansökan skickas på Klas Hedins e-post adress.

Företagsbeskrivning

Åkers Krutbruk Protection AB som grundades redan 1552 bedriver idag utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom försvarsmaterielområdet. Företagets verksamhetsområde är ballistiska skydd för olika plattformar (personal-, mark-, luft- och sjöplattformar). Typiska produkter är tilläggsskydd och minskydd för stridsfordon och lastbilar. Vi arbetar i en platt och flexibel organisation. Allt arbete utförs i projektform med PPS-modellen som grund. Åkers Krutbruk ingår i den tyska IBD-koncernen som är världsledande inom ballistiska skydd för militära fordon. Åkers Krutbruk ligger i Strängnäs kommun, ca 40 minuter från Stockholm och 30 minuter från Eskilstuna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.