Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Hållbara städer, C- eller D-uppsats

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stiftelsen Teknikdalen i samarbete med Näringslivskontoret Borlänge Kommun initerar följande examensarbete:

Varför C- och D-uppsats på ett företag?
Att studenter får möjlighet att genomföra sin uppsats på en arbetsplats tror vi på Stiftelsen Teknikdalen är mycket värdefullt både för studenten och för arbetsgivaren. Studenten får en inblick i arbetslivet, vilket kan vara av stor vikt för den framtida yrkesverksamheten och arbetsgivaren kan få ta del av värdefull akademisk kunskap. Det finns också en vinning för samhället i stort då näringsliv och högskola knyts samman genom att studenter ges möjlighet att samarbeta med ett företag.

Förslag på uppsatsämne
Stiftelsen Teknikdalen vill gärna ta emot en eller två studenter som ska skriva C- eller D-uppsats. En viktig del av Stiftelsen Teknikdalens arbete är att verka för att vårt samhälle blir lånsiktigt hållbart och vi står nu i startgroparna till en omfattande satsning inom området hållbara städer. I Sverige och i världen har det genomförts och genomförs idag flera olika projekt inriktat mot hållbara städer. Det vi skulle vilja ha hjälp med av en eller två studenter är att kartlägga framstående satsningar inom hållbar stadsutveckling samt vilka styrkor och svagheter som finns med dessa projekt. Exempel på satsningar som gjorts är Hammarby sjöstad och Toronto Waterfront. Det finns också mycket vetenskaplig forskning gjord inom området hållbar stadsutveckling, vilket skulle kunna kopplas till uppsatsen.

Vi tror att detta uppsatsämne skulle passa en kulturgeograf på grund av inriktningen mot städer samt människans påverkan på samhället. Vi är självklart öppna för att diskutera utformningen och innehållet av uppsatsen och vill gärna att ni har egna förslag och idéer.

Om Stiftelsen Teknikdalen
Stiftelsen Teknikdalen arbetar i grunden för att utveckla näringslivet i Dalarna. En stor del av vårt arbete sker i projektform och vi driver bland annat Företagsinkubatorn Dalarna. För att läsa mer om oss, gå in på: www.teknikdalen.se.

Kontakt
Frida Wikström
[email protected]
0243-734 24, 073-652 04 88

Anders Sundvall
[email protected]
0243-734 23, 070-301 05 75


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.